SHUUDSHUUD & ART

Archive for the ‘панно’ Category

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

5

Advertisements

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

4

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

3

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

2

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »