SHUUDSHUUD & ART

Archive for the ‘Дижитал арт’ Category

Джитал зураг./хүүхэд/

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

zur21

Зураач:Э.Батзаяа/джилтал арт, 2014 он /

Advertisements

Posted in Гар зураг, Дижитал арт, Зохиомж зураг | Leave a Comment »

джитал арт.Хөрөг цуврал ажил

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

zur9

зураач:Э.Батзаяа /джитал арт/

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

джитал арт: Хөрөг зургийн цуврал…..

Posted by Оогийноо on November 9, 2015

zur10

Зураач: Э.Батзаяа /Djital art/ 2014 он.

Posted in Дижитал арт | Leave a Comment »

Джитал төрлөөр зураг оруулаагүй уджээ. Сүүлд зурсан нэгэн бүтээл минь

Posted by Оогийноо on November 9, 2015

zur8

Зураач: Э.Батзаяа джитал арт,холимог техник.2014 он.

Posted in Дижитал арт | Leave a Comment »

“Хөрөг”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Хөрөг”

Shuudshuud. 2012 он.

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

“Хөрөг”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Хөрөг”

Shuudshuud. 2012 он.

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

“Хөрөг”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

 

“Хөрөг”

Shuudshuud. 2012 он.

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

“Монгол Ёсолгоо”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

 

Монгол Ёсолгоо

Zuraach:E.Batzaya

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | 1 Comment »

“Харваач”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Харваач”

Зураач: Э.Батзаяа

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

“Аян”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Аян”

Зураач: Э.Батзаяа

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | 1 Comment »