SHUUDSHUUD & ART

Archive for the ‘Гар зураг’ Category

Джитал зураг./хүүхэд/

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

zur21

Зураач:Э.Батзаяа/джилтал арт, 2014 он /

Advertisements

Posted in Гар зураг, Дижитал арт, Зохиомж зураг | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

5

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

4

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

3

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

Панно техникээр хийсэн ханын чимэглэл.

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

2

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг, панно | Leave a Comment »

джитал арт.Хөрөг цуврал ажил

Posted by Оогийноо on November 10, 2015

zur9

зураач:Э.Батзаяа /джитал арт/

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

Авяаслаг оюутнуудаа магтахуй..

Posted by Оогийноо on November 9, 2015

1

ХААИС-ын Агроэкологийн сургуулийн Ландшафт архитектурын 2-р курсын 1 сарын хугцаанд Уран зургийн  хичээл дээр зурсан оюутнуудын маань гайхамшигт бүтээлүүд.Миний бие хэдийгээр Уран зураач мэргэжилтэй ч өөрийн мэргэжилээр уран бүтээл судалбар хийх цаг зав минь дутмаг тул Хайртай шавь нарын гайхамшиг бүтээлүүдээс аз жаргалыг мэдэрч баясаж урам зориг баяр хөөрийг мэдрэх юм./аз жаргал/ Хэдийгээр манай оюутнууд зураач мэргэжилтэй биш хэдий ч маш чадварлаг мэдрэмжтэй нь гайхалтай. 2013-2014 оны бүтээлүүд.

Read the rest of this entry »

Posted in Гар зураг, Зохиомж зураг | 2 Comments »

Уран зургийн дадлага дээр зурсан оюутнуудын минь гайхамшигт бүтээлүүд.

Posted by Оогийноо on November 9, 2015

43

ХААИС-ын Агроэкологийн сургуулийн Ландшафт архитектурын 2-р курсын Уран зургийн дадлага дээр зурсан оюутнуудын маань гайхамшигт бүтээлүүд.Миний бие хэдийгээр Уран зураач мэргэжилтэй ч өөрийн мэргэжилээр уран бүтээл судалбар хийх цаг зав минь дутмаг тул Хайртай шавь нарын гайхамшиг бүтээлүүдээс аз жаргалыг мэдэрч баясаж урам зориг баяр хөөрийг мэдрэх юм./аз жаргал/ Хэдийгээр манай оюутнууд зураач мэргэжилтэй биш хэдий ч маш чадварлаг мэдрэмжтэй нь гайхалтай.

Read the rest of this entry »

Posted in Гар зураг, Судалбар зураг | Leave a Comment »

“Хөрөг”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Хөрөг”

Shuudshuud. 2012 он.

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »

“Хөрөг”

Posted by Оогийноо on May 11, 2012

“Хөрөг”

Shuudshuud. 2012 он.

Posted in Гар зураг, Дижитал арт | Leave a Comment »